Aktualności

20

Cze

Budowa nowej siedziby Firmy ZATORSKI

W pierwszym tygodniu czerwca 2018 roku zakończył się kolejny etap prac na terenie budowy nowej siedziby Firmy ZATORSKI. Po wykonaniu wszystkich zaplanowanych czynności z zakresu robót konstrukcyjno-budowlanych rozpoczęły się prace pozostałych specjalności budowlanych: instalacyjnej w zakresie wodociągów i kanalizacji, wentylacji, urządzeń cieplnych i gazowych, sieci telekomunikacyjnych, itd.


Równolegle prowadzone są prace wokół obiektu w zakresie budowy dróg i parkingów, instalacji odwadniających, oczyszczalni ścieków, zbiorników przeciwpożarowych, itd.


Wszystkie prace przebiegają zgodnie z pierwotnie przyjętym harmonogramem, planowany termin zakończenia prac to grudzień 2018 roku.


O dalszych postępach w pracach budowlanych będziemy informować na bieżąco.

Tagi:


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/zatorski/single.php on line 55

    Copyrighted Image